Datum


Lions Club Brunkullan

Adress: Bangårdsgatan 56, Östersund

 Styrelsemöte
     kl 18.30

  Månadsmöte
      kl 18.30

2022-09-01
2022-09-21
2022-10-
2022-11-
2022-12-
2023-01-05

 

2022-09-08
2022-10-12
2022-11-10
2022-12-08
2023-01-12