Visste Du ?

Visste du att Lions

är en hjälporganisation som startade i Chicago 1917 och finns i över 200 länder med 1,5 miljoner  medlemmar?

att vi arbetar internationellt med miljö och katastrofhjälp och har vaccinerat över 50 miljoner  barn  mot mässling?

att vi bl a har tagit fram den vita käppen till synskadade?
 

Lions i Sverige:

Har bl a ordnat boendetält, hygientält, matpaket och skolor till syriska flyktingar i Turkiet.

Samlat in begagnade glasögon för vidarebefordran till Lions synprojekt i andra  länder.

Tält bekostade av Lions som ligger i lager hos MSB (myndigheten för samhällsskydd och  beredskap)  att användas vid katastrofer.

Diabetesprojekt i Sri Lanka riktat mot barn och ungdomar.

Lions Club Östersund/Brunkullan – vad gör vi?

Vi har Sveriges julgran (numera på Stortorget) där insamlade medel går till specifika   projekt.

Vi har marknader, loppisar, modevisningar.

Vi har stöttat drogupplysning i samarbete med polis och skola.

Vi stöder cancerforskning i Umeå genom Lions Cancerforskningsfond i Norr.

Lokal hjälp till barn och ungdomar med särskilda behov. 

Välkommen att besöka oss på något av våra möten som alltid äger rum andra torsdagen i månaden.

Kontakta Kerstin Forsgren-Fredriksson kerstin.ff@gmail.com