Genom att delta´ i våra aktiviteter bidrar Du bl.a. till

katastrofhjälp * handikappidrott * barn i världen * cancerforskning *

Inför Världs-Liondagen lördag den 6 oktober kommer vi att finnas på

Stortorget och Stjärntorget mellan kl 11.00 – 14.00

Vi samlar in pengar till De Glömda Barnenoch tar även emot era begagnade glasögon.