Kontakter

Lions Club Östersund/Brunkullan

2021/2022

   
President Marie Ekvärn 070 539 64 92
Sekreterare Kia Carlsson 070 622 64 47
Kassör/Director Annica Nordell 070 561 11 46
Medlemsordf. Lena Henriksson 070 656 98 44
Aktivitetsordf Agneta Jansson 076 849 80 18
Aktiv. Kommitté Anna-Kristina Nyman 070 516 60 71
Aktiv. Kommitté/IT Kerstin F-Fredriksson 070 338 36 43
Klubbmästare Gunnel Hanson 073 065 58 10
Tailtwister Sonja Hansson 076 826 33 90 
PR/LCIF Lena Henriksson 070 656 98 44 
 

  


Lämna ett svar