Om oss

Lions Club Östersund/Brunkullan bildades den 11 juni 1988,
vi hade då varit en Lioness Club i  6 år. I dag är vi  17 medlemmar – alla kvinnor.

Vi har våra månadsmöten kl 18.30 2:a torsdagen varje månad.
Adressen är Bangårdsgatan 56, Östersund.

Vi har bidragit till flera projekt under åren, här är en del av dem :

LOKALT
Skolresa för Särskolan i Lugnvik,  Årets Lejonkvinna, ”Fjärilen” och ”Bubblan” stödgrupper i Ösd kommun,
”Regnrock” Fritidsgårdarna i Östersund,  ”Hjälpredan” till Diabetesteamet vid Ösd sjukhus.
Trädgårdsmöbler till enheten K2 i Ösd, Julgåvor, Kvinnojouren, Ankaret, Totalskidan i Åre.

NATIONELLT
Barndiabetes,  Distriktets Kulturpris,  Handikappidrott,  Lions antidrogprojekt,
Lions Cancerforskningsfond vid Umeå Universitet,  Världens Barn.

INTERNATIONELLT
Projektet ”De glömda barnen i Syriens grannländer”,  Mässlingkampanj,  Lions katastrofberedskap,  Lions ungdomsutbyte – ungdomsläger, NSR-projekt,  Orkester Norden – ungdomsorkesterprojekt,  Rural Hospital i Bombay, 
Water Means Life


*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *

Vi har och har haft medlemmar som förutom att de varit delaktiga i  vår klubbverksamhet, även varit aktiva i vårt Distrikt 101 N och i Lions multipeldistrikt 101 Sverige (MD 101).
Distriktsguvernör(DG) för verksamhetsåret 1992-1993 var Ive Hörnfeldt. Annica Nordell var DG 2009-2010 och Kia Carlsson DG 2014-2015 samt 2020-2021.
Ordförande för Sveriges Lions (GRO) var Annica Nordell 2015-2016.


Lämna ett svar