Lördag den 7 oktober  vi på var Stjärntorget

mellan kl 11.00 – kl 15.00

Vi samlade in pengar till de glömda barnen !

 

Vi tog även emot över 800 begagnade glasögon
som vi vidarebefordrar till hjälpbehövande någonstans i världen. 

Tack till alla som bidrog till vår aktivitet!