Barn- och ungdomsverksamheten i Jämtlands läns Diabetesförening
ordnar olika  aktiviteter  för sina medlemmar


Vid söndagens aktivitet på Bowlinghallen överraskade vi med en check på 10,000 kr.
Pengarna som överlämnades är en del av de intäkter vi fick på försäljning av
symboliska grenar på 2017 års Sveriges Julgran.