Lions Club Brunkullan

vill tacka alla företagare och privatpersoner
som genom åren köpt grenar på vår ”Julgran”!

Aktiviteten som döptes till ”Sveriges Julgran”
startade med Julgranen framför Rådhuset 2007 – 2016
och fortsatte med Julgranen på Stortorget 2017 – 2022.
Årets Julgran invigdes den 24/11 kl 18.00

 

Vill du veta mer om Lions Club Brunkullan !


Ta kontakt med
Kerstin Forsgren-Fredriksson kerstin.ff@gmail.com