Välkommen till Lions Club Brunkullan
under rubriken aktiviteter kan du läsa mer om
vad vi gör för att hjälpa andra !

Vi har tillsammans med Destination Östersund, samt Östersunds Kommun som fixade björken, klätt en FJÄDERFRI PÅSKBJÖRK på Stortorget. Tanken var att vi skulle bjuda in till en ” Påsk-karneval”
men det får anstå till nästa år..
Nu önskar vi GLAD PÅSK till Er alla!
🐔🐣

Vill du veta mer om Lions Club Brunkullan !
Kontakta Marie Ekwärn: marieekvarn@gmail.com
eller Kerstin Forsgren-Fredriksson kerstin.ff@gmail.com