Välkommen till Lions Club Brunkullan
under rubriken aktiviteter kan du läsa mer om
vad vi gör för att hjälpa andra !

Strax före jul överlämnade vi 25 st ”Sticke” till Barnavdelningen på Östersunds Sjukhus


Bilden kan innehålla: 2 personer, personer som står och inomhus

LS Marie Ekvärn samt Lekterapeut Christine Löfgren.

Du som vill veta med om vår verksamhet !

Kontakta Marie Ekwärn: marieekvarn@gmail.com eller Kerstin Forsgren-Fredriksson kerstin.ff@gmail.com