Välkommen till Lions Club Brunkullan
under rubriken aktiviteter kan du läsa mer om
vad vi gör för att hjälpa andra !

Hjärtebarnsföreningen i Östersund
fick den 14 februari på alla hjärtans dag
ta emot en gåva på 15.000 kr

Kontakta Marie Ekwärn: marieekvarn@gmail.com eller Kerstin Forsgren-Fredriksson kerstin.ff@gmail.com